کاتالوگ برد جک رامونا 24 ولت
کاتالوگ جک رامونا 24 ولت

کاتالوگ برد جک رامونا 24 ولت

دستورالعمل مدار فرمان 24 ولت فول رامونا (Full_DC)

 

قابلیت ها:

 • نمایشگر 4 رقمی و تنظیمات با دقت یک دهم ثانیه.
 • رمز برای نصاب و عملکرد متفاوت در هنگام فراموشی
 • تنظیم حالت سرویس )مد بدهکاری( و قفل شدن دستگاه روی تعداد کارکرد خاص.
 • قابلیت بستن فرمانهای خارجی جهت جلوگیری از نصب رسیور خارجی
 • قابلیت نمایش شماره ریموت و حذف ریموت خاص
 • حفاظت ولتاژ خروجی 24 ولت در برابر اتصال کوتاه و نمایش پیغام خطا
 • برنامه ریزی مجزا برای درب دو لنگه،تک لنگه ودرب ر یلی همراه میکروسوئیچ
 • زمان بازشدن و بسته شدن بصورت مجزا از هم همراه استارت آرام (SoftStart)
 • قابلیت لرن کردن ریموتهای کدلرنینگ و هاپینگ کد همزمان
 • قابلیت تنظیم سه سرعت برای هر لنگه به صورت مجزا
 • قابلیت حرکت جکها به صورت مجزا از هم توسط ریموت به جای خالص کردن جک
 • قابلیت تنظیم میکروسوئیچها به صورت نرم افزاری
 • قابلیت تنظیم میکروسوئیچها جهت کار با جکهای BFT و SOMMER
 • تست خروجی موتور قبل از حرکت
 • تست چشمی قبل از حرکت
 • قابلیت اندازه گیری جریان مصرفی موتور

 

موتور 1 و موتور 2 از نوع 24 ولت میباشند.

نکته: قفل برقی بر روی موتور 1 نصب میگردد در نتیجه این موتور اول حرکت میکند.

فلاشر: جهت اتصال چراغ چشمک زن. که میتوان نوع آن را ( چشمک زن یا ثابت) را ازپارامترها ( E_FL) انتخاب کرد.

قفل برقی: جهت را اندازی قفل برقی 12 ولت در صورت لزوم. توسط پارامتر E-LT میتوان زمان تحریک قفل برقی را انتخاب کرد.

 

فرمانهای ورودی:

Start :فرمان خارجی باز شدن و بسته شدن دربها به صورت دو لنگه .

ped یا Pedestrain: فرمان خارجی باز شدن و بسته شدن درب به صورت تک لنگه (فقط درب1) .

photo : فرمان چشم میباشد در صورت عدم استفاده باید بهم دیگر متصل شوند.

USW1_OP : میکرو سوئیچ در حالت باز شدن لنگه 1 برای دربهای ریلی و دولنگه.

برای جک BFT سیم سفید میکروسوئیچ لنگه یک به این پایه وصل میشود.

USW1_CL : میکرو سوئیچ در حالت بسته شدن لنگه 1 برای دربهای ریلی و دولنگه.

USW2_OP : میکرو سوئیچ در حالت باز شدن لنگه 2 برای دربهای دولنگه .

برای جک BFT سیم سفید میکروسوئیچ لنگه دو به این پایه وصل میشود.

USW2_CL :میکرو سوئیچ در حالت بسته شدن لنگه 2 برای دربهای دولنگه .

 

فیوزها :

F1 :فیوز 8 آمپر جهت قطع برق موتور 1 در مواقع اضطراری.

F2 :فیوز 8 آمپر جهت قطع برق موتور 2 در مواقع اضطراری.

F3 :فیوز 2 آمپر جهت قطع برق قسمت قفل برقی ، فلاشر، و تغذیه 24 ولت خروجی در مواقع اضطراری.

F4 :فیوز 15 آمپر تیغه ای جهت قطع برق اصلی مدار در مواقع اضطراری.

F5 :فیوز 15 آمپر SMD جهت قطع برق باطری در مواقع اضطراری.

 

نمایشگر:

چهار عدد سون سگمنت جهت تنظیمات پارامترها .
Lrn Led : این LED آبی در حالت عادی نمایشگر وضعیت ماژول گیرنده است. اگر هر 5 ثانیه چشمک بزند نمایانگر صحت عملکرد ماژول گیرنده است.

 

تاچ سوئیچها:

A : جهت ورود به منوهای اصلی .
B : جهت ورود به زیر منو ها.
C : جهت افزایش پارامترها و ذخیره .
D : جهت کاهش پارامترها.
BACK : جهت برگشت به منو قبل.

 

ماژول گیرنده:

دارای مدوالسیون ASK و فرکانس MHZ 433 و قابلیت ذخیره سازی تا 200( و یابیشتر) ریموت کنترل با فرمت کد لرنینگ و هاپینگ کد.

Board-Control-Gate-DC-24V (1)

Board-Control-Gate-DC-24V (2)