اطلاعات حساب پرداخت کارت به کارت 

شما مشتریان عزیز میتوانید برای خرید محصولات و ثبت سفارش ، مبلغ سفارش را از طریق کارت به کارت یا شماره حساب و شماره شبا پرداخت نمایید .

اطلاعات حساب :

نام صاحب حساب : صنایع الکترونیک ایمن گر

بانک : ملت

شماره حساب : 8255731575

شماره کارت :  2308-5188-3376-6104

شماره شبا :

IR – 750120020000008255731575

برای خرید، پرداخت، یا انتقال مبلغ به حساب تعریف شده، می‌‌توانید از لینک پرداخت آنلاین و بدون مبلغ از پیش تعیین شده استفاده کنید.